Papenvenster Vijf projecties op het raam van een appartement Cinq projections sur la fenêtre d'un appartement Five projections on the window of an apartment
28.04 → 18.06.2005

Waar  Where

Papenvest / hoek Antoine Dansaertstraat, Brussel Rue du Rempart des Moines / coin Rue Antoine Dansaert, Bruxelles Papenvest / corner Rue Antoine Dansaert, Brussels
arrow

Over Quoi About

Het raam van ons appartement op de hoek van de Papenvest en de Dansaertstraat in Brussel is tijdelijk in gebruik als projectiescherm. Op dit vierkante vlak op de derde verdieping projecteren we films, animaties, video's en digitale werken die een relatie leggen tussen onze huiskamer en de bewegingen van de stad. Vanaf 28 april tot en met 18 juni 2005 is elke twee weken op donderdag, vrijdag en zaterdag een nieuwe projectie te zien. La fenêtre de notre appartement, sur le coin du la rue Rempart des Moines et de la Rue Dansaert à Bruxelles, sera temporairement transformée en un écran de projection. Sur cette surface carrée du troisième étage, nous projetterons films, animations, vidéos et oeuvres digitales qui mettent en relation notre living et les mouvements de la ville. À partir du 28 avril jusqu'au 18 juin 2005, une semaine sur deux, une nouvelle projection aura lieu les jeudis, vendredis et samedis. Our apartment window at the corner of Papenvest and the Dansaertstreet in Brussels will be temporarily transformed into a projection screen. On this square surface at the third floor we will screen films, animations, videos and digital works, connecting our living room window to the movement of the city. Every two weeks between April 28 and June 18 2005 we will screen new work on Thursday, Friday and Saturday.

arrow

tatibrazil Cyberlace

tatibrazil streamt een kantgordijn met al zijn digitale knopen van Rotterdam naar Brussel. Stream d'un rideau de dentelle avec ses noeuds digitaux, de Rotterdam vers Bruxelles. Une proposition de tatibrazil. tatibrazil streams a lace curtain with all its digital knots from Rotterdam to Brussels.
16.06 → 18.06 / 23:00 – 24:00

Cyberlace
arrow

Programma Programme Programme

Cesare Davolio Eco Signals

Eco Signals is een serie korte animaties, een snelle opeenvolging van beeldende slogans die in elkaar overvloeien en een omgeving creëeren voor woordspelletjes en gedachtesprongen. Eco Signals est une série de courtes animations, une succession rapide de slogans visuels d'où jaillissent les jeux de mots et les pensées adjacentes. Eco Signals is a series of short animations, a rapid succession of free flowing visual slogans that create an environment for word-play and tangential thinking.
28.04 → 30.04 / 22:00 - 23:00

Stadsgezicht

Robin van 't Haar Cityscripts

Een video-observatie van een typologische stadshandeling. Van't Haar presenteert zijn werk onder de verzamelnaam Cityscripts. Hij onderzoekt de theatraliteit van het alledaagse, observeert gedragingen en verzamelt en categoriseert routines die nooit besproken of beschreven worden.  Une vidéo observatoire d' un acte urbain typologique. Van't Haar a rassemble ce travail sous le titre Cityscripts. Il traque le spectacle de tous les jours, il observe les mouvements des gens, collectionne et classe des routines qui ne sont jamais discutees ou decrites. A video observation of a typological city act. Van't Haar groups his work under the title Cityscripts. He investigates the theatricality of everyday life and observes behaviours and routines which are normally not spoken or written about.
12.05 → 14.05 / 22:00 – 23:00

Boite de lettres

Steve Rushton Your Rear Window

Steve Rushton speelt in zijn filmische essays en schrijfwerk met de regels van het documentaire genre, onderzoekt cinematografische geschiedenis, reënsceneringen, mythes en machtsstructuren. Dans ses essais filmiques et textuels, Steve Rushton joue avec le genre documentaire et scrute l'histoire cinématographique, les ré-interprétations, les mythes et les structures de l'autorité. In his film essays and writings Steve Rushton plays with the documentary genre and researches cinematografic history, re-enactments, myths and structures of authority.
26.05 → 28.05 / 23:00 – 24:00

Your Rear Window

Ellen Pronk Dress rehearsal

Drie speciale afleveringen van haar dagelijkse Presents  Trois réalisations spéciales, extraites de la série journalière Presents  Three special issues of her daily Presents
09.06 → 11.06 / 22:00 – 23:00

Ellen's face

tatibrazil Cyberlace

tatibrazil streamt een kantgordijn met al zijn digitale knopen van Rotterdam naar Brussel. Stream d'un rideau de dentelle avec ses noeuds digitaux, de Rotterdam vers Bruxelles. Une proposition de tatibrazil. tatibrazil streams a lace curtain with all its digital knots from Rotterdam to Brussels.
16.06 → 18.06 / 22:00 – 23:00
arrow

Wie Qui Who

Cesare Davolio

Cesare Davolio is een Italiaanse kunstenaar die op dit moment woont en werkt in Rotterdam. Als freelancer maakt hij animaties, illustraties en grafisch werk voor drukwerk en digitale omgevingen. Hij studeerde aan het Goldsmiths College for Fine Arts in London en de Jan van Eyck Academie in Maastricht. Met zijn CD-ROM Annunciation die door Mediamatic in Amsterdam werd geproduceerd, won hij de speciale jury prijs op het New Media Festival in Split en nam hij deel aan het World Wide Video Festival in Amsterdam en andere internationale nieuwe media festivals. Cesare Davolio est un artiste italien qui travaille et habite à Rotterdam. Il conçoit des animations, des illustrations et du graphisme pour des impressions ou des oeuvres digitales. Sa formation passe par le Goldsmiths College for Fine Arts à Londre et la Jan van Eyck Academie à Maastricht. Son CD-ROM Annunciation gagne le prix spécial du New Media Festival à Split, et est montré internationalement au World Wide Video Festival à Amsterdam et dans de nombreux festivals nouveaux media. Cesare Davolio is an Italian artist based in Rotterdam, The Netherlands, creating work for the digital and printed medium. Studies include Goldsmiths College Fine Arts London, and Postgraduate Course in Fine Arts Jan van Eyck Academy in Maastricht. With his CD-ROM Annunciation produced by Mediamatic, Amsterdam, he has won a special jury prize from the New Media Festival in Split, and was part of the World Wide Video Festival in Amsterdam as well as participating in New media Festivals internationally. Currently develops animations and graphics as freelancer.
arrow

Robin van 't Haar

Robin van 't Haar is geinteresseerd in de spelregels en gedragscodes die in de openbare ruimte gelden. Hij onderzoekt de theatraliteit van het alledaagse, observeert gedragingen en verzamelt en categoriseert routines die nooit besproken of beschreven worden. Van't Haar presenteert zijn werk onder de verzamelnaam Cityscripts. Werk van Van 't Haar was ondermeer te zien in Witte de With, Rotterdam en De Appel, Amsterdam. L'artiste Robin van't Haar se passionne pour les règles de jeu et les codes de conduites dans l'espace public. Il traque le spectacle de tous les jours, il observe les mouvements des gens, collectionne et classe des routines qui ne sont jamais discutées ou décrites. Van't Haar a rassemblé ce travail sous le titre Cityscripts, et l'a montré, entre autres, au Witte de With à Rotterdam et à De Appel à Amsterdam. Robin van't Haar is interested in the rules and codes of behaviour in public space. He investigates the theatricality of everyday life and observes behaviours and routines which are normally not spoken or written about. Van't Haar groups his work under the title Cityscripts and showed a.o. in Witte de With, Rotterdam and De Appel, Amsterdam.
arrow

Steve Rushton

Steve Rushton is schrijver en filmmaker, en woont en werkt in Berlijn. Recentelijk publiceerde hij o.a. The Milgram Re-enactment, Essays on Rod Dickinson's Re-enactment of Stanley Milgram's Obedience to Authority Experiment, (Ed.) Revolver, Frankfurt, en Hurts So Good Film and Video by Thirteen Artists, CAC, Vilnius/Jan van Eyck Academy, Maastricht. Hij droeg bij aan verschillende publicaties, waaronder Metropolis M, Dot Dot Dot, Camera Austria en Mute. Als deel van de kunstenaarsgroep everything Editorial was hij co-redacteur van everything Magazine en recentelijk droeg hij als redacteur en schrijver deel aan Interlude en Never Odd or Even, twee boekprojecten van Mariana de Castillo Debal, uitgegeven door Revolver, Frankfurt. Zijn films The Circles (2001), Kaplan - an investigation into the illusive figure of George Kaplan in Hitchcock's North by Northwest (2002) en The Blue Studio (2002) zijn filmische essays die met het documentaire genre spelen. Samen met Rod Dickinson was hij co-redacteur van de video The Milgram Re-enactment (2002). Steve Rushton is a writer and filmmaker based in Berlin. Recent publications include The Milgram Re-enactment, Essays on Rod Dickinson's Re-enactment of Stanley Milgram's Obedience to Authority Experiment, (Ed.) Revolver, Frankfurt, and Hurts So Good Film and Video by Thirteen Artists, CAC, Vilnius/Jan van Eyck Academy, Maastricht. He has contributed to a number of publications including Metropolis M, Dot Dot Dot, Camera Austria and Mute. As part of the artists group everything Editorial he co-edited everything Magazine and was recently text editor and contributor to two book projects by Mariana de Castillo Debal; Interlude and Never Odd or Even, Revolver, Frankfurt . His films; The Circles (2001), Kaplan - an investigation into the illusive figure of George Kaplan in Hitchcock's North by Northwest (2002) and The Blue Studio (2002) are film essays that play with the documentary genre. He was co-editor (with Rod Dickinson) of the video of The Milgram Re-enactment (2002).
arrow

Ellen Pronk

"Het gaat goed met mij! In mijn zakken heb ik op dit moment niks en ik ben slaperig. Ik hou van Scritti Politty en ik heb een hekel aan horror. Soms denk ik aan kussen, sex, kinderen krijgen, oud worden, vermoord worden zonder reden, m'n website, problemen of naar welk TV-programma ik zal kijken vanavond. Ik ben vrouw, jong en gelukkig" "Je vais bien! Je n'ai rien dans mes poches pour le moment, et je suis somnolente. J'aime Scritti Politti et je n'aime pas l'horreur. Parfois je pense à embrasser, à baiser, à avoir des enfants, à vieillir, à être assassinée sans aucune raison, à mon site Web, à mes problèmes ou au programme télé de ce soir. Je suis une femme, jeune et heureuse." "I'm doing great! In my pocket i've got nothing right now and i'm sleepy. I like Scritti Politti and i don't like horror. Sometimes I'm thinking about kissing, having sex, having babies, growing old, being killed for no reason, my website, problems or what to watch on tv this evening. I'm female, young and happy."
arrow

tatibrazil

tatibrazil's officiële kunstenaarsleven begon als schilder in Rotterdam. Na 10 jaar olieverf, en verleid door het internet, legde ze de kwast even neer in 2002 en is zichzelf met nullen en enen bezig gaan houden. Het boeide enorm en met gaatjes en draden en veel vrouwenwerk is zij zich door het leven gaan klossen. Le vie artistique officielle de tatibrazil a commencé en tant que peintre à Rotterdam. Après 10 ans de peinture à l'huile, et séduite par l'internet, elle a abandonné le pinceau en 2002 et s'est occupée de zéros et de uns. Fascinée par cette toile, elle tisse sa vie de beaucoup de noeuds, de liens et d'oeuvres de femmes. tatibrazil started her official life as an artist as painter in Rotterdam. After 10 years of busying herself with oilpaint, she was seduced by the Internet. She decided to put down her brush temporarily and occupy herself with zeroes and ones. It fascinated her immensely and at this moment she knits herself through life with lots of holes and threads and womenswork.
arrow

Femke Snelting

Femke Snelting is één van de drie leden van kunst- en ontwerpcollectief De Geuzen (a foundation for multi-visual research), en betrokken bij het Media Design Programme van het Piet Zwart Instituut, Rotterdam. Haar praktijk richt zich op tactieken voor de toeëigening van plaats en ruimte, archieven als narratieve vorm, vrouwelijke identiteit en cartografie als middel om interesses, gemeenschappen en disciplines met elkaar te verbinden. Femke Snelting est une de trois membres du groupe d'art et de design De Geuzen (fondation de recherche multi-visuelle), et travaille au département de Media Design du Piet Zwart Institute à Rotterdam. Elle développe des tactiques d'appropriation d'espaces, d'archivage comme narration, travaille sur l'identité féminine et la cartographie, comme moyens de conjuguer des intérêts, des communautés et des disciplines. Femke Snelting is one of three members of the art- and design collective De Geuzen (a foundation for multi-visual research) and is engaged in the Media Design Programme at the Piet Zwart Institute, Rotterdam. Her practice is concerned with tactics for appropriating place and space, archiving as narrative form, female identity and cartography as means of joining interests, communities and disciplines.
arrow

Peter Westenberg

Peter Westenberg is beeldend kunstenaar en film- en videomaker. Zijn projecten ontstaan uit een interesse voor sociale cartografie, urbane anomalieën, meervoudige identiteiten en fricties tussen wens en werkelijkheid. Zijn werk werd vertoond op tentoonstellingen en festivals waaronder Portobello Filmfestival Londen, PleinOPENair, Impakt, Argos Brussel, Nederlands Filmfestival, Rotterdams Filmfestival en Videoex Zürich. Peter Westenberg est artiste visuel et réalisateur de vidéos et de courtsmétrages. Il s'intéresse à la cartographie sociale, aux anomalies urbaines, aux identités multiples, aux tensions entre le rêve et la réalité. Son travail a été montré lors d'expositions et de festivals tels que le Portobello Flmfestival de Londres, PleinOPENair, Impakt, le Festival Argos, le Festival de film hollandais, le Festival international du film de Rotterdam et Videoex à Zürich. Peter Westenberg is an artist and film- and videomaker. His projects evolve from an interest in social cartography, urban anomalies and the relationships between locative identity and cultural geography. His work was shown on exhibitions and festivals a.o. Portobello Filmfestival Londen, PleinOPENair, Argos Brussel, Impakt, Nederlands Filmfestival, Rotterdams Filmfestival en Videoex Zürich.
arrow

Contact

info at videomagazijn.org
arrow